Ukrajinistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat ukrajinistiku?

• Protože to má potenciál
Ukrajina je země s velkým významem pro evropský trh. Začněte studovat jazyk svých budoucích obchodních partnerů.

• Protože se uplatníte
Ukrajinština je ještě stále jazykem, kde poptávka převyšuje nabídku. Dobré překladatele a tlumočníky z ukrajinštiny potřebují v kulturních institucích, překladatelských agenturách, cestovních kancelářích, firmách zabývajících se zahraničním obchodem a také v mediální sféře.

• Protože poznáte reálie výjimečné země
Ukrajina si jako země ležící v zajímavém geopolitickém prostoru zasluhuje podrobnou znalost nejen jazyka, ale také historie, literatury, politického a sociálně – ekonomického vývoje. Budete mít možnost poznat výjimečnost této země a získat poznatky o ukrajinské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění na Ukrajině. Kultura je jedinečná, slovansky příbuzná, politická situace momentálně komplikovaná a historie pohnutá, ale budoucnost snad evropská.

• Protože se získáte nové praktické zkušenosti
Získáte poznatky a praktické zkušenosti z komunikace v ukrajinštině v odborné sféře a naučíte se překládat odborné i běžné texty s různou obtížností. Hlavně se naučíte jazyk, ukrajinskou azbuku, zvládat konverzaci a tvorbu textu.

Co u nás můžeš studovat?

• Ukrajinská filologie (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ukrajinská filologie maior* – ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior – ukrajinská filologie minor)
* maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci

• Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – samostatný studijní program

• Ukrajinská filologie (forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ukrajinská filologie maior* – ruská filologie minor** nebo ruská filologie maior – ukrajinská filologie minor)
* maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci

• Podrobné informace o jednotlivých programech naleznete zde

Proč studovat u nás v Olomouci?

 

• U nás se ukrajinsky opravdu naučíte – na konci bakaláře dosáhnete pokročilého stupně B2.

• Budou vás učit rodilí mluvčí a největší odborníci na ukrajinštinu od nás i ze zahraničí.

• S námi se dozvíte o historii, kultuře a literatuře Ukrajiny více než kdekoliv jinde. Budete tak schopni lépe pochopit současné události.

• Reflektujeme poptávku na trhu práce a jí přizpůsobujeme, co se u nás bude studovat.

• Díky naší rozsáhlé síti zahraničních partnerů můžete vyjet studovat na ty nejlepší evropské a světové univerzity.

• Praxi načerpáte již během studia, neboť spolupracujeme s firmami po celé České republice, stačí si jen vybrat.

• Připravíme vás na kariéru v oblasti cestovního ruchu, práva či podnikání.

• Studovat budete v srdci krásné Olomouce, městě s jedinečnou studentskou atmosférou.

• Dostanete šanci stát se členem mnoha studentských spolků a sdružení.

• U nás budete mít možnost seberealizace: organizujeme Den pro Ukrajinu, spolupracujeme s Arcidiecézní charitou a podílíme se na spoustě dalších projektů.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve firmách, které podnikají s ukrajinskými partnery.

• Jako tlumočník či překladatel.

• Ve státní správě.

• Na zahraničních zastupitelstvích, misích a v mezinárodních institucích.

• V neziskovém sektoru a rozvojové pomoci.

• V nejrůznějších kulturních institucích a cestovních kancelářích.

• Ve vzdělávacích institucích nebo vědecké činnosti.

• V mediální sféře, v nakladatelstvích a vydavatelstvích.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.

je odbornice na lexikologii, frazeologii. Věnuje se rovněž problematice slovanské jazykovědy, mezikulturní komunikace a lingvistické genderologie. Může se s vámi podělit o bohaté zkušenosti v oblasti organizace mezinárodní studentské vědecko-výzkumné spolupráce.

Mgr. Radana Merzová, Ph.D.

vyučuje ukrajinskou literaturu, věnuje se uměleckému i odbornému překladu z ukrajinštiny, podělí se s vámi o své znalosti z oblasti kultury, reálií, ukrajinského folklóru a umění. Jako vedoucí sekce s vámi vyřeší i některé studijní záležitosti a pomůže vám zorientovat se ve studiu a možnostech, které studentský život nabízí.

Mgr. Uljana Cholodová, Ph.D.

s vámi bude analyzovat vývoj ukrajinského jazyka, povede s vámi konverzační cvičení, naučí vás tlumočit a překládat do ukrajinštiny. Jako koordinátorka sekce pro zahraniční výjezdy vám pomůže s plánováním, pobytu či stáže na jedné z partnerských univerzit na Ukrajině i jinde ve světě.

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

je odborníkem na ruskou literaturu 19. a 20. století, do níž lze zařadit osobnosti moderního světového písemnictví, jako je Puškin, Gogol, Dostojevskij, Čechov, Gorkij, Babel, Nabokov či Bulgakov. Může vám nabídnout výklad o vývoji ruského románu a jeho estetice, o vypravěčských románových technikách a interpretačních možnostech slovesného textu.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

je odbornicí na translatologii a teoretickou lingvistiku. Zabývá se také teorií a praxí překladu umělecké literatury.

doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

se zabývá dějinami ruské kultury a kromě svých vlastních prací z této oblasti také kvalitně překládá. Na společných přednáškách vás provede světem ruského umění od středověku až do současnosti a budete řešit otázky vztahů mezi odlišnými kulturami, náboženstvími a etniky na území Ruska, zvláště vztahu Rusů a Ugrofinů, sibiřských národů nebo Židů.