Sociologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat sociologii? 

Sociologie je matkou humanitních věd
Sociologie se prolíná do téměř všech humanitních oborů. Setkáte se s ní při studiu politologie, historie, žurnalistiky, ale také psychologie. Sociologie je velmi praktický obor.

Stanete se odborníky na společnost, ve které žijeme
Baví vás zkoumat společnost z různých úhlů pohledu? Zajímá vás analýza společenských jevů a problémů? Při studiu sociologie se budete těmito otázkami zabývat a naučíte se na ně hledat odpovědi pomocí řady výzkumných metod.

Se sociologií se uplatníte
Získáte univerzální humanitní vzdělání a výborné znalosti analytického přístupu k řešení problémů. Kvalitně si také osvojíte přípravu dotazníkového šetření, zpracování získaných dat a tvorbu analytických výstupů. Zpracovávání dat v rámci sociologických průzkumů, ale také například v rámci průzkumů trhu se dnes nevyhne žádná instituce a ten, kdo to umí, bude vždy cennou posilou každého týmu.

Co u nás můžeš studovat?

  • tříletém bakalářském prezenčním studiu můžete studovat sociologii v kombinaci s libovolným programem, které nabízí KSA či FF UP jako celek (maior, minor). Seznam programů do kombinace naleznete na webové stránce univerzity. Atraktivní může být mezifakultní studium sociologie s geografií (PřF UP). Určitě si vyberete a oceníte i pestrost kombinací ostatních spolužáků.
  • dvouletého prezenčního navazujícího magisterského studia lze zvolit jak kombinaci s jinými programy (maior, minor), tak samostatný studijní program sociologie. V tomto studiu se setkávají absolventi bakalářského studia v Olomouci se studenty z jiných univerzitních měst. Otevřeni jsme i pro absolventy jiných sociálních věd.
  • Po úspěšném ukončení magisterského stupně je možné pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu, který je otevřen jak v prezenční, tak i v kombinované formě.

Naše rada: Aktuální informace o oborech a jejich kombinacích najdete na stránkách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a na webové stránce univerzity.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budou vás učit ti nejvýznamnější odborníci z České republiky i ze zahraničí.

• Už během studia máte možnost získat praxi a zvýšit si své šance na trhu práce.

• Díky rozsáhlé síti našich zahraničních partnerů budete moci studovat na předních univerzitách po celém světě.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v českých zemích s výjimečnou pověstí a tradicí. Budete studovat a žít v srdci barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

• Budete se moci zapojit do spousty zajímavých studentských spolků.

Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Uplatníte ve firmách zabývajících se výzkumy veřejného mínění.

• Vaše analytické uvažování a schopnost práce s daty a informacemi ocení každý zaměstnavatel hledající absolventy humanitních oborů.

• Uplatníte se také v marketingových, mediálních a reklamních agenturách.

• Vaše schopnosti ocení také na personálním oddělení firem a ve státní správě.

• Vaše odbornost vás kvalifikuje pro práci ve vědeckých a výzkumných týmech.

• Uplatnění najdete také ve školství a vzdělávacích institucích.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Dan Ryšavý

dlouhodobě se zabývá výzkumem lokálních a regionálních elit a proměnami různých úrovní samosprávy.

Helena Kubátová

specializuje se na sociologii životního způsobu, zajímá ji, jak lidé žijí, jaké životní strategie volí, co dělají, s kým to dělají a co si při tom myslí. Sociologie má fascinující dějiny a bohatou zásobárnu teorií o společnosti i metod, pomocí kterých lze společnost zkoumat. Při své výzkumné práci používá kvalitativní metody, které jí umožňuje spatřit sociální svět očima jeho obyvatel.

Dana Sýkorová

ve své vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zabývá především tématy z oboru sociologie rodiny, příbuzenských vztahů a gerontosociologie.

…a mnozí další