Rusistika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat ruský jazyk?

• S ruštinou se domluvíte
Ruština je oficiálním jazykem jedné z největších zemí světa, patří mezi pět hlavních světových jazyků a lze se jí domluvit v mnoha zemích. Ruština je perspektivním jazykem, který je příbuzný češtině.

• Ruský jazyk má perspektivu
Rusko je svým ekonomickým potenciálem a velikostí trhu významným strategickým partnerem České republiky a českých podnikatelských subjektů, které potřebují zaměstnance ovládající ruštinu, neustále přibývá.

• Poznáte reálie výjimečné země
Rusko díky své dlouhé a fascinující historii, bohaté kultuře a pro svá sociální specifika určitě zasluhuje velkou pozornost. Budete mít možnost poznat výjimečnost této země a získat poznatky o ruské kultuře, společenském, hospodářském i politickém dění v Rusku. Budete schopni lépe pochopit současné světové události.

Co u nás můžeš studovat?

Ruská filologie (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* – polská filologie minor** nebo polská filologie maior – ruská filologie minor)
*   maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou bakalářskou práci

Ruská filologie (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – samostatný studijní program

Ruská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi (forma prezenční, tříleté bakalářské studium) – samostatný studijní program

Ruská filologie (forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium) – dvouprogramové studium (původně dvouoborové), které je nutno kombinovat s druhým dvouprogramovým studiem (např. ruská filologie maior* – polská filologie minor** nebo polská filologie maior – ruská filologie minor)
*   maior – studijní program, na kterém student bude psát svoji závěrečnou diplomovou práci
** minor – studijní program, na kterém student nebude psát svoji závěrečnou diplomovou práci

Ruština pro překladatele (forma prezenční, dvouleté magisterské navazující studium)  – samostatný studijní program

• Podrobné informace o jednotlivých oborech naleznete zde

Těm, kteří mají vyšší akademické ambice a chtějí získat titul Ph.D., nabízíme doktorské studijní programy špičkové úrovně v oborech Ruská literatura (čtyřleté studium), Ruský jazyk (čtyřleté studium) a Srovnávací slovanská filologie (čtyřleté studium).

Proč studovat u nás v Olomouci?

• U nás vás rusky opravdu naučíme.
Po bakalářském studiu dosáhnete úrovně B2, po magisterském stupni dokonce úrovně C1.

• Praxi získáte již během studia.
Spolupracujeme se zahraničními firmami a úřady po celé České republice i v zahraničí.

• Pravidelně mapujeme potřeby trhu práce a jim přizpůsobujeme výuku.

• Díky široké síti našich partnerských univerzit budete moci studovat v Rusku, ale také kdekoliv jinde na světě.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí.
Budete studovat a žít v srdci barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

• Jsme moderní katedra.
K výuce využíváme moderní tlumočnickou a překladatelskou laboratoř.

• Zkušenosti vám budou předávat ti nejlepší z oboru od nás i ze zahraničí.

• Dostanete šanci stát se členem mnoha studentských spolků a sdružení.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve firmách s rusky mluvícími obchodními partnery

• Ve státní správě nebo politice

• Na velvyslanectvích, ambasádách, nejrůznějších zahraničních misích a v mezinárodních organizacích

• V kulturních institucích nebo cestovních kancelářích

• Ve vlastním podnikání s rusky mluvícími partnery

• Jako tlumočník nebo překladatel

• V oblasti médií, nakladatelství a vydavatelství

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

je odborníkem na ruskou literaturu 19. a 20. století, do níž lze zařadit osobnosti moderního světového písemnictví, jako je Puškin, Gogol, Dostojevskij, Čechov, Gorkij, Babel, Nabokov či Bulgakov. Může vám nabídnout výklad o vývoji ruského románu a jeho estetice, o vypravěčských románových technikách a interpretačních možnostech slovesného textu.

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

je odbornicí na translatologii a teoretickou lingvistiku. Zabývá se také teorií a praxí překladu umělecké literatury.

doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

se zabývá dějinami ruské kultury a kromě svých vlastních prací z této oblasti také kvalitně překládá. Na společných přednáškách vás provede světem ruského umění od středověku až do současnosti a budete řešit otázky vztahů mezi odlišnými kulturami, náboženstvími a etniky na území Ruska, zvláště vztahu Rusů a Ugrofinů, sibiřských národů nebo Židů.

prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.

je odbornice na lexikologii, frazeologii. Věnuje se rovněž problematice slovanské jazykovědy, mezikulturní komunikace a lingvistické genderologie. Může se s vámi podělit o bohaté zkušenosti v oblasti organizace mezinárodní studentské vědecko-výzkumné spolupráce.