Portugalština

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat portugalštinu? 

Portugalština je v našich končinách neobvyklým jazykem
A přitom je to jazyk, kterým mluví 230 miliónů lidí nejen v Evropě, ale i v Africe a v Brazílii.

Portugalština je jazyk s velkým potenciálem
Portugalsko je zajímavé svojí úchvatnou historií a kulturou. Angola i Mosambik jsou nádherné země s velkými ekonomickými možnostmi a Brazílie se řadí k nejrychleji se rozvíjejícím ekonomikám, navíc je dějištěm příštích Olympijských her.

Portugalština vám přiblíží jiné, vzdálené kultury
Pokud spolu s námi propadnete kouzlu portugalštiny, vašim badatelským snům se meze nekladou. Naši studenti studují indiánské jazyky ve Florianópolis, kulturu santorijského náboženství kandomblé v São Paulu nebo kreolštinu na ostrově Svatého Tomáše.

Portugalština vám umožní podílet se na šíření lusofonní kultury
Portugalsky psaná literatura je stále neobjevená a přitom úžasná. Naši studenti například pracují na skupinovém překladu knihy povídek afrického autora a připravují ji k vydání.

Co u nás můžeš studovat?

• Bakalářské studium portugalské filologie

• Navazující magisterské studium portugalské filologie

Portugalskou filologii můžete kombinovat s mnoha dalšími studijními programy z nabídky Univerzity Palackého v Olomouci. Oblíbené jsou kombinace s dalším románským jazykem, ale i s filmovou vědou nebo antropologií.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Ze všech českých univerzit máme nejširší nabídku stipendijních pobytů v Portugalsku a Brazílii. Co tedy studovat celý rok třeba v Lisabonu nebo v São Paulu?

• Jsme jedni z mála v republice, kdo se zaměřuje na brazilskou portugalštinu.

• Budou vás učit rodilí mluvčí a ti nejlepší odborníci od nás i ze zahraničí.

• Pravidelně pořádáme týdny lusofonní kultury, kam zveme odborníky ze zahraničí a připravujeme i jiné kulturní akce.

• Portugalsky se už po prvním roce studia naučíte tak, abyste ve druhém ročníku rozuměli přednáškám vedeným v portugalštině a mohli vyjet na studijní pobyt do Portugalska.

• Reálie Portugalska a Brazílie poznáte díky mnoha přednáškám a seminářům věnovaným hudbě kinematografii nebo sociálním aspektům kultury.

• Svá studentská léta strávíte přímo v centru historické Olomouce – skryté perly Evropy.

• Školu máme v nově zrekonstruovaných historických budovách, vzdálených pět minut chůze od centra Olomouce.

• Studovat budete na druhé nejstarší filozofické fakultě s výjimečnou pověstí a tradicí.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Naši absolventi pracují pro velvyslanectví u nás i v zahraničí, někteří se stávají konzuly a kulturními atašé.

• Kulturní instituce, nakladatelství či cestovní kanceláře vaši znalost portugalštiny nadšeně uvítají.

• Ve všech orgánech Evropské unie jsou potřeba tlumočníci a překladatelé a portugalština ve spojení s jiným jazykem je velmi žádaná.

• Samozřejmě můžete pracovat také ve školství a ve všech vzdělávacích institucích. U nás si můžete udělat pedagogické minimum a vychovávat další generace milovníků portugalštiny.

• V neposlední řadě se můžete portugalštině věnovat dál, pokračovat ve studiu v doktorském programu a pracovat jako akademický pracovník.

Chceš studovat v zahraničí?

• V rámci bakalářského studia vám nabídneme možnost jedno nebo dvousemestrálního studia na některé ze sedmi portugalských univerzit (Lisabon, Coimbra, Porto, Braga, Évora, Faro, Vila Real).

• V rámci magisterského studia lze využít stipendijních pobytů na brazilských univerzitách, např. v Salvadoru, São Paulu, Belo Horizonte nebo Florianopolisu.

Více najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Zuzana Burianová

 Zabývám se brazilskou literaturou se zaměřením na prózu druhé poloviny dvacátého století, k mým zájmům patří také interdisciplinární vztahy mezi literaturou a filmem. Kromě brazilské literatury vyučuji dějiny a kulturu Brazílie a moderní portugalskou literaturu.

Fernando Costa

Vystudoval jsem filozofii v Salvadoru da Bahia v Brazílii, ale už mnoho let působím na olomoucké univerzitě, kde vyučuji především brazilskou portugalštinu a reálie. Mým hlavním badatelským zájmem jsou sociální problémy současné Brazílie.

Kateřina Ritterová

Věnuji se literatuře, především portugalské poezii, kterou i překládám. Kromě portugalské literatury vyučuji také literární teorii, překlad a tlumočení. Mým velkým zájmem je portugalská hudba, kterou vyučuji v rámci semináře Portugalská kultura.

Petra Svobodová

Věnuji se lingvistice, zejména pak zeměpisným variantám jak evropské tak i brazilské portugalštiny. Vyučuji všechny jazykovědné disciplíny, od fonetiky přes morfologii a syntax až po historický vývoj portugalštiny.