Nizozemská filologie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat nizozemštinu?

S nizozemštinou bude o tebe na trhu práce zájem!
Nizozemsko je spolu s Vlámskem třetím největším investorem u nás. Skvělou práci v soukromém sektoru tak máš jistou dřív, než dostuduješ. Málokterý absolvent najde uplatnění tak snadno.

S nizozemštinou budeš originální
Budeš mnohem dál než ostatní. Anglicky už dnes mluví každý, ale nizozemština má stále punc výjimečnosti. Navíc je to jazyk germánský, takže ti se znalostí angličtiny či němčiny půjde mnohem líp.

Nizozemština tě obohatí
Nizozemsko a Vlámsko jsou zeměmi s dlouhou a impozantní historií a bohatou kulturou, kterou během studií dokonale poznáš.

S nizozemštinou se nebudeš nudit
Poznáš reálie dvou z nejcharakterističtějších evropských zemí, ve kterých sídlí řada významných mezinárodních institucí.

Pochopíš umělecké poklady Evropy
Nenajdeš snad zemi, která by měla na jednoho obyvatele více slavných malířů? Díky nizozemštině jejich díla lépe pochopíš.

Dostaneš se i mimo kontinent
Nezapomeň, že Nizozemsko bylo koloniální velmocí. Nizozemsky se tedy domluvíš nejen v Nizozemsku a Belgii, ale také třeba v Surinamu.

Co u nás můžeš studovat?

Obory v bakalářském studiu (3 roky)

  • Praktická nizozemská filologie jako samostatný studijní program (tzv. „jednoobor“), v prezenční formě
  • Praktická nizozemská filologie maior (tj. jako hlavní obor v rámci dvouoborového studia), v prezenční formě
  • Praktická nizozemská filologie minor (tj. jako vedlejší obor v rámci dvouoborového studia), v prezenční formě

Obory v navazujícím magisterském studiu (2 roky)

  • Nizozemská filologie jako samostatný studijní program (tzv. „jednoobor“), v prezenční formě
  • Nizozemská filologie maior (tj. jako hlavní obor v rámci dvouoborového studia), v prezenční formě
  • Nizozemská filologie minor (tj. jako vedlejší obor v rámci dvouoborového studia), v prezenční formě

Obory v doktorském studiu (4 roky)

  • Nizozemská filologie jako samostatný studijní obor, v prezenční i kombinované formě

Nizozemštinu je v rámci dvouoborového studia ideální studovat v kombinaci s jiným jazykem. Nabízí se například němčina, angličtina nebo francouzština. Tvá hodnota na trhu práce se tím ještě více zvýší. Pokud si zvolíš nizozemštinu jako svůj hlavní obor (maior), budeš závěrečnou diplomovou práci psát na nederlandistice. Pokud si zvolíš nizozemštinu jako svůj vedlejší obor (minor), budeš psát na nederlandistice v absolventském ročníku pouze seminární práci.

Dobrá rada od nás navíc: Na dvouoborové studium může být přijat jen ten, kdo úspěšně vykonal přijímací zkoušku na oba obory. Proto ti radíme podat přihlášku současně i na jednooborovou nederlandistiku, tvoje šance se tak zvyšuje, a druhý obor si můžeš „přibrat“ v průběhu studia.

Pokud máš dotaz ke studiu nizozemštiny, napiš nám na nederlandistika@seznam.cz nebo kontaktuj přímo vyučující nederlandistiky.

Proč studovat u nás v Olomouci?

Jsme největší katedrou nederlandistiky v České republice a na Slovensku. Kde jinde tedy studovat nizozemštinu než u nás?

• Jako jediní v republice se zaměřujeme na praxi! Nabídneme ti stáže ve vlámských a nizozemských firmách.

• Za pět let intenzivní výuky u nás zvládneš jazyk od nuly až na úroveň C1/C2.

• Máme unikátní moderní překladatelskou laboratoř. Zde se naučíš tlumočit a překládat.

• Budeš se učit od těch nejlepších odborníků z České republiky i ze zahraničí.

• U nás anonymitou rozhodně trpět nebudeš. Staneme se ti druhou rodinou a ty jejím právoplatným členem.

• S kombinací studia a praxe se budeš zapojovat do spousty mezinárodních projektů.

• Díky husté síti našich zahraničních partnerských škol se už během studia podíváš do zahraničí.

• Zapomeň na nevzhlednou periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce a budeš to tady milovat!

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Díky svému prakticky zaměřenému studiu budeš připraven na jakoukoliv práci v soukromém sektoru v mezinárodních firmách, především s nizozemskou či belgickou účastí.

• S perfektní znalostí jazyka budeš moci tlumočit a překládat, kdekoliv to bude třeba, včetně zahraničí a mezinárodních institucí.

• S komplexní znalostí reálií regionu v kombinaci se skvělými jazykovými schopnostmi se uplatníš ve státní správě a diplomacii.

• Díky své vysoké odbornosti se můžeš stát členem badatelských a vědeckých týmů.

• Díky vynikající znalosti jazyka a reálií nebudeš mít problém založit vlastní podnikání s nizozemskými či belgickými partnery!

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách v Nizozemí i dalších evropských zemích. Bližší informace najdeš na webu naší fakulty.

Kdo tě bude učit?

Wilken Engelbrecht

Vystudoval jsem klasickou filologii a medievistiku v Utrechtu a Amsterdamu. Zajímám se o vnímání nizozemské a vlámské kultury a o to, které knihy byly přeloženy do češtiny nebo jaké staré tisky se dostaly z nizozemské oblasti do historických fondů českých knihoven. V roce 2012 mě nizozemská královna Beatrix jmenovala Důstojníkem Řadu oranžsko-nasavského.

Bas Hamers

 Vystudoval jsem obor Evropská studia na Univerzitě v Amsterdamu a u nás na katedře učím hlavně předměty jako konverzace, obchodní nizozemština a psaní. Dále koordinuji studijní programy Erasmus a CEEPUS a organizuji aktivity pro studenty jako např. filmový a knižní klub.

Kateřina Křížová

 Vystudovala jsem českou, německou a nizozemskou filologii na FF UP Olomouc, kde jsem rovněž obhájila svoji disertační práci týkající se konfrontační frazeologie. Mám zkušenosti s výukou češtiny pro cizince, dva roky jsem pracovala jako lektorka českého jazyka na Univerzitě v Gentu. Na katedře nederlandistiky vyučuji nizozemskou gramatiku, různé lingvistické disciplíny, reálie, češtinu pro nederlandisty a stylistiku pro překladatele. Věnuji se kontrastivnímu výzkumu nizozemského a českého jazyka. Společně přijdeme na to, proč stojí za to studovat právě nederlandistiku!

Milan Kříž

 Vystudoval jsem učitelství angličtiny na PdF UP a nizozemskou filologii na FF UP, doktorské studium jsem absolvoval v Nizozemsku na Univerzitě v Utrechtu. Pokud k nám přijdeš studovat nizozemštinu, budeme se potkávat nejen v rámci praktické výuky nizozemštiny, ale také při překládání či přípravě tříměsíčních pracovních stáží v Nizozemsku a Belgii, kam vysíláme studenty již po druhém ročníku bakalářského studia nizozemštiny.

 

Pavlína Knap-Dlouhá

Vystudovala jsem německou a nizozemskou filologii na FF UP Olomouc, kde jsem také obhájila svoji disertační práci na téma jazyk obchodního práva z pohledu překladatele.

Na katedře nederlandistiky vyučuji fonetiku, terminologii a různé translatologicky zaměřené předměty. Věnuji se výzkumu právního jazyka, komunitního tlumočení (zejm. v adopčním řízení) a audiovizuálního překladu. Kromě práce na FFUP pracuji jako soudní tlumočnice a překladatelka z a do nizozemského jazyka.