Mediální studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat mediální studia?

Končíte bakalářské studium některého z (ideálně, ale ne nutně) humanitních či sociálněvědných oborů a přemýšlíte, co studovat dál? Zajímají vás média? Co mediální studia u nás na Univerzitě Palackého v Olomouci?

Proč studovat mediální studia?

Téma médií a jejich role ve společnosti je aktuálně předmětem živé, často i velmi vypjaté diskuse. Mediální studia jako obor na pomezí řady jiných disciplín nabízí na tuto problematiku širokou řadu pohledů, které poskytnou studentům co největší škálu argumentů i otázek k zamýšlení. Na rozdíl od oboru Žurnalistika, který nabízíme v bakalářském studiu, se mediální studia nezaměřují na praktickou tvorbu mediálních sdělení, ale soustřeďují se na výzkum a analýzu toho, v jakých podmínkách tato sdělení vznikají, co je jejich obsahem a jak působí na své příjemce.

Média nás dnes provází všude. Možná patříte k těm, co si projedou Facebook, Instagram či Twitter, ještě než ráno vylezou z postele i večer před usnutím. Ve vlaku cestou na univerzitu vám stevardka nabízí noviny zdarma a večer po poslední přednášce či semináři už přemýšlíte, kde seženete novou epizodu Hry o trůny či jiné vaší srdcové show. Jsme v tom s vámi! 🙂 Ale vedle toho, že některé nás média baví, všechny nás také podstatným způsobem ovlivňují a formují, ať už v dobrém nebo špatném – a určitě se proto hodí jim rozumět.

Náš obor je vhodný pro všechny, které zajímá, jak a proč si média vybírají, o čem a jakým způsobem nás budou informovat. Pro nadšence do analýzy mediální prezentace různých menšin, ale i ty, které zajímá, proč média obecně píšou či vysílají zrovna to, co v nich čteme a vídáme. A že jste vždycky chtěli vědět, jaký typ zpráv nejčastěji sdílí mediální domy na Facebooku a co napsat do titulku, abyste získali nejvíce lajků? I pro taková pátrání vás analyticky vybavíme.

Kdo si bude chtít odpočinout od současného uspěchaného světa, může se u nás zaměřit na počátky médií a jejich historické proměny. Třeba zjišťovat, jak fungovaly redakce v době, kdy všichni redaktoři psali na stroji a k telefonování používali budku před redakcí, nebo přemýšlet nad tím, jak vnímali tehdejší „nová média“ lidé v době, kdy počítače byly maximálně snem.

Proč studovat magistra?

Má vlastně magistr smysl? Není lepší jít už raději do praxe?

Úvahy o tom, jestli po bakalářském stupni nastoupit do praxe nebo dokončit kompletní vysokoškolské vzdělání, jsou na vás – názory se různí a pro každého je odpověď jiná. Tak či tak, mediální studia rozšíří obzory absolventům jiných oborů, kteří zjistili, že jejich předchozí studovaný obor s médii vlastně velmi úzce souvisí, nebo se jim jejich znalost hodí k tomu, aby se více prosadili na trhu práce. Absolventi žurnalistiky pak u mediálních studií mohou ocenit pohled na svou práci z jiné, teoretičtější, ale neméně zajímavé strany – a třeba si i výzkumem otestovat, jestli to, o čem si myslí, že na čtenáře, posluchače a diváky funguje, skutečně funguje.

Zaměstnavatelé na takovou položku v životopise velmi dobře slyší. A hlavně, při zkoumání všech těch sociálních sítí, seriálů, filmů a videoklipů apod., nestírá se hranice mezi studiem a zábavou? 🙂

Co u nás můžeš studovat?

A pokud by to vám nestačilo, nabízíme i doktorský studijní program – Mediální a kulturální studia.

Proč studovat u nás v Olomouci?

 • Jsme jedno ze tří pracovišť v České republice, která tento obor nabízejí.
 • Nabízíme velkou svobodu v možnostech zaměření studia. Každý si může zvolit, jestli se chci více zaměřit na nejrůznější výzkumy (#grafy), zkoumání vlivu na společnost, analýzu popkultury, dějiny médií nebo specifika v nich používaného jazyka. Tyto specializace se pak odráží i v podobě státnic, a každý student si tak sám v průběhu studia určí, jaké jsou jeho nejsilnější oblasti, a z nich pak také skládat závěrečné zkoušky.
 • Poskytujeme bohatou nabídku originálních kursů, na něž na jiných katedrách jen tak nenarazíte. Zabýváme se nejen aktuálními tématy dění doma i ve světě z hlediska jejich mediální reprezentace, ale i současnou a historickou popkulturou, užíváním sociálních sítí, mediální výchovou a mnoha dalšími s médii souvisejícími oblastmi. Studenti u nás také mohou pracovat na reálných výzkumech, o kterých pak referují nejen oborová média.
 • U nás se ztrácí hranice mezi studiem a zájmovými činnostmi. Kde jinde můžete s vyučujícími sdílet své podivné zájmy, ať už jde o sebemrskačské sledování zpravodajských relací, podléhání vlnám YouTube či přehrabování se ve starých novinách a časopisech, a ještě se na tom všem něco praktického naučit a získat za to diplom? Že nás to baví, je vidět nejen na našich studentech, ale i na vyučujících.
 • Studentská léta strávíte na filozofické fakultě druhé nejstarší univerzity v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí, ale i dynamickou současností.
 • Můžete se zapojit do studentského života, najdete tu i spoustu zajímavých studentských spolků.
 • Pokud by nestačila všechna předchozí pozitiva, měli byste vzít v úvahu fakt, že studiu v Olomouci se zkrátka nic nevyrovná. Olomouc je nádherné studentské město zasazené do ojedinělých památek a obehnané rozlehlými parky. Tady je důkaz místo slibů.
 • S praxí u nás můžete začít už během studia: Našim studentům zajišťujeme kontakt s praxí již během jejich studia. Jako jediná katedra vyučující mediální studia máme dlouhodobou a institucionálně zakotvenou spolupráci s analytickou společností Media Tenor, která dodává prestižní analýzy obsahu České televizi a dalším významným klientům – ostatně v jejich týmu najdete na vysokých pozicích řadu našich absolventů či právě studentů-stážistů. Kdo chce poznat chod médií z praktičtější stránky, může si vyzkoušet praxi v Českém rozhlase nebo právě v České televizi a dalších mediálních institucích.

Co pro to musíte udělat?

 • Nejdřív pošlete přihlášku – nezapomeňte, uzávěrka je 15. března!
 • Po zaslání přihlášky se zúčastníte ústního pohovoru, kde si s vybranými členy katedry pohovoříte o svém dosavadním studiu a nad záměrem svého projektu i tom, co byste u nás chtěli dělat nejvíc.
 • V projektu nám ukážete, co vás na médiích baví a čemu se chcete věnovat – nebojte se otevírat témata, která ještě nikdo nezpracoval. V médiích se každou chvíli objeví nějaká zajímavá novinka, kterou dosud nikdo nepopsal a neanalyzoval.
 • Více informací o tom, jak má projekt vypadat, co má obsahovat naleznete zde.

Jak se připravit na přijímací řízení?

Přihláška se podává elektronickou formou do 15. 3. Nezapomeňte zaplatit poplatek za přihlášku a pak už můžete čekat na dopis, ve kterém vás pozveme k přijímacím zkouškám.

Přijímací zkoušky probíhají ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář). Pohovor je zaměřen na vaši dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor), motivaci ke studiu mediálních studií a předmět vaší zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na vaše další zaměření. V průběhu pohovoru je třeba prokázat především aktivní zájem o média a jejich studium.

Zajímavosti a kontakty

Studentský život a další aktivity spojené s katedrou

Vedle možností zapojit se do studentského života v mnoha univerzitních spolcích se můžete zapojit i do bohatých aktivit konkrétně naší katedry. Účastnit se můžete například organizace konferencí, která nabízí zajímavou možnost vyzkoušet si organizační schopnosti i práci v týmu.

K účasti vybízí také naše výzkumné týmy zabývající se nejrůznějšími specializacemi mediálních studií. Vedle klasických přednášek, seminářů se zájemci o oboru dozvídají prostřednictvím platforem Mediator 1MedKult, kde dáváme prostor studentským textům a zároveň doufáme v rozšíření povědomosti a znalostí z našich oborů.

Vedle spíše odborné zábavy pořádáme každoročně také párty a plesy, na nichž je možno utužovat přátelské i další vztahy a zažít spoustu vskutku studentského povyražení.

Zajímalo by vás ještě něco?

Zajímá vás ještě něco a rádi byste se zeptali na podrobnosti? Můžeme vám doporučit následující kontakty: mediální.studia@upol.cz nebo telefon 585 633 452. Najdete nás i na facebooku.

Ve studijních otázkách týkajících se přijímaček, termínů a jiných formálních záležitostí se obraťte na studijní oddělení. Pokud vás zaujal spíše studentský život nebo se chcete prostě jen poptat, jak to u nás chodí, zkuste se ozvat třeba některému z našich současných studentů-doktorandů.

Kde se uplatníš?

I když se vám od nás bude jen těžko odcházet, po úspěšném absolvování se objeví spousta možností, kam se v životě vydat. Můžete být mediálním analytikem, vedoucím programu v televizi či rádiu, publicistou komentujícím třeba v současnosti tak velmi často diskutované téma veřejnoprávních médií nebo (ne)závislosti privátních médií na majitelích, coby mediální odborník přednášet o účincích médií na příjemce i o způsobu práce s informacemi a šířením tzv. fake news a propagandy. Díky předmětům zaměřeným na dopady sdělení na příjemce a analýzu textů, obrazů i videí se ale naši absolventi významně uplatňují i v oblasti reklamy, marketingu a PR, jejich znalost médií a jejich fungování jim poskytuje insiderský vhled, který mohou využít i na postech mediálních poradců, tiskových mluvčí aj. Nakonec je tu vždycky také prostor pro mladé vědce a třeba i akademická sféra může být pro vás to pravé.

Příběhy našich absolventů

Na naše absolventy jsme hrdí a je těžké vybrat na tomto místě jen několik jmen a řadu jiných, stejně úspěšných vynechat. Ale typově jmenujme alespoň tyto:

Zuzana Veselková
analytička Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Kursy zaměřené na analytické nástroje mediálních studií vybavily naši absolventku Zuzanu Veselkovou mnoha znalostmi, které nyní využívá na pozici analytičky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejenže díky nám ví, jak vybrat správné indikátory třeba pro analýzu zpravodajství, ale orientuje se i v analytickém statistickém softwaru SPSS.

Štěpán Sedláček
hlavní analytik ve společnosti Media Tenor
Vystudoval žurnalistiku na naší katedře a poté u nás navázal mediálními studii. Ta ho oslovila natolik, že je už několik let hlavním analytikem Media Tenoru a stojí mimo jiné za analýzami televizního zpravodajství, které se nechává pravidelně vypracovat Česká televize (ukázka zde), TV Nova a další, nejen české stanice.

Martina Nášelová
moderátorka/redaktorka TV Nova
Martinu Nášelovou můžete znát jako reportérku z Televizních novin i moderátorku zpravodajství ve Snídani s Novou. Martina studovala na naší filosofické fakultě dvouoborově, a tak ve své práci uplatňuje jak poznatky oboru mediálních studií, tak i jazykové nadání stvrzené titulem z romanistiky.

Martin Laštůvka
redaktor České televize
Propojení teorie a praxe předvádí i Martin Laštůvka, absolvent dvouoborového bakalářského studia žurnalistika a následně mediálních studií na naší fakultě. Už před ziskem titulu využil nabídek katedry a navázal spolupráci s olomouckým studiem České televize, kde také pokračoval po studiu. Do celostátního povědomí se dostal například informováním o ojedinělém a ostře sledovaném odvolání olomouckého hejtmana Oto Košty (ukázka zde).

Kdo přednáší a vede semináře?

Petr Orság

Petr Orság je nejen naším vedoucím katedry, ale také předním odborníkem na dějiny médií, především těch exilových. Jako bývalý novinář navíc zprostředkovává praktický background k analýzám a teoriím, se kterými náš obor pracuje.

 

Tomáš Trampota

 

Tomáš Trampota se pohledem sociologa médií zabývá především produkcí zpravodajství a dynamikou českého mediálního systému; krom toho se věnuje analýze mediálních obsahů, je spoluautorem úspěšné publikace o metodách výzkumu médií.

Petra Foretová

Petra Foretová vám představí zajímavosti z teorie komunikace, specifickou problematiku interkulturní komunikace a pomůže s aplikací různých textuálních analýz. Zájemce pak seznámí i s taji neverbální komunikace.

Martin Foret

Martin Foret vás provede problematikou vizuální komunikace a zrádností mediálních obrazů. Jako odborník na teorii komiksu a historii toho domácího vás pak rád seznámí se všemi zajímavostmi ze světů obrázkových seriálů.

a řada dalších odborníků…