Komunikační studia

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat komunikační studia?

Končíte bakalářské studium některého z (ideálně, ale ne nutně) humanitních či sociálněvědných oborů a přemýšlíte, co studovat dál? Zajímá vás komunikace? Co komunikační studia u nás na Univerzitě Palackého v Olomouci?

Proč studovat komunikační studia?

Komunikace je zásadní součástí našich životů a její význam neustále narůstá, a to nejen v  každodenním životě, ale i v pracovní sféře v nejrůznějších oblastech. Komunikační studia jako obor na pomezí celé řady disciplín reagují na tuto situaci a nabízí široké spektrum pohledů: sledujeme sociální, kulturní i rétorickou dimenzi sociální komunikace, a to v celé řadě situací a oblastí lidských činností.

Díky poznatkům komunikačních studií lépe porozumíte tomu, co se v komunikaci v různých kontextech ve skutečnosti odehrává, a budete lépe rozumět tomu, jak funguje komunikace ve veřejném prostoru, ve vzdělávání, v politice, v médiích a dalších kontextech dle vašeho odborného zájmu.

Náš obor je vhodný také pro ty, kteří se zajímají o to, proč jsou různá sdělení formulována právě tak, jak jsou formulována. Klademe také důraz na rozvoj kritického myšlení a schopnosti argumentovat. Zároveň vás naučíme, jak efektivně vytvářet sdělení v různých kontextech a situacích. A v neposlední řadě budeme společně rozvíjet schopnost efektivně produkovat ústní, písemná i různě mediovaná sdělení.

Seznámíme vás s nejnovějšími metodami zkoumání různých oblastí sociální komunikace, které jsou důležité pro pochopení procesů komunikace, interpretaci sdělení, ale i pro případnou kvalitnější produkci.

Zajímá vás, jak, kdy a proč lidé používají gesta v komunikaci místo slov? Pro zájemce jsme připravili i specializované semináře neverbální komunikace, kde se zaměříme především na zkoumání gest, která jsou důležitou součástí běžného rozhovoru a často pracují nejen s tím, ale i proti tomu, co říkáme slovy. A co myslíte, dá se právě z gest poznat, jestli mluvčí zrovna nelže?

Chcete se lépe vyznat v dynamickém a stále se měnícím světě? Zajímají vás různé kultury, rádi cestujete a chcete umět rozeznávat rozdíly v komunikačních stylech různých etnik? Lépe porozumět kulturním hodnotám? Je pro vás důležitá vlastní kulturní identita? Pak právě pro vás nabízíme kurs interkulturní komunikace.

A to rozhodně není všechno: zabýváme se vizuální komunikací, mediální komunikací, politickou komunikací, dějinami komunikace…

Proč studovat magistra?

Má vlastně magistr smysl? Nemám jít už raději do praxe?

Úvahy o tom, jestli po bakalářském stupni nastoupit do praxe nebo dokončit kompletní vysokoškolské vzdělání, jsou na vás – názory se různí a pro každého je odpověď jiná. Tak či tak, komunikační studia vás vybaví dostatečně širokým a odborným základem,  což vám umožní lépe se uplatnit na trhu práce, kde se ukazuje, že komunikační kompetence je minimálně stejně důležitá jako vlastní kvalifikace vázaná na profesi. Zaměstnavatelé na takovou položku v životopise velmi dobře slyší.

Co u nás můžeš studovat?

 • Na magisterském stupni se u nás můžete realizovat ve studiu v oboru Mediální studia, a to jak formou samostatného studijního programu se specializací, tak i v kombinaci s jiným oborem z pestré nabídky celé univerzity.
 • Kromě zaměření na komunikační studia nabízíme i magisterské studijní programy se specializací na vlastní mediální studia, kulturální studiažurnalistická studia.
 • A pokud by to vám nestačilo, nabízíme i doktorský studijní program – Mediální a kulturální studia.

  Proč studovat u nás v Olomouci?

  • Jsme jediné pracoviště v České republice, které specializační magisterský studijní program komunikačních studií nabízí.
  • Nabízíme velkou svobodu v možnostech zaměření studia. Každý student si může zvolit, jestli se chce zabývat třeba proměnami komunikačních forem v závislosti na nových technologiích, nebo se věnovat například strategiím řízení rozhovoru, analýzou zkoumání rozdílných komunikačních stylů napříč kulturami, specifikům neverbální komunikace či teoretické reflexi komunikační kompetence, případně zaměřit se více na nejrůznější výzkumy rozličných typů komunikace. Studium nabízí prostor i pro ty z vás, kteří se chtějí věnovat rozvoji kritického myšlení a schopnosti argumentovat. Toto individuální zaměření studenta se pak odráží i v podobě závěrečných státních zkoušek, neboť každý student si svým výběrem v průběhu studia určí, jaké jsou jeho nejsilnější oblasti.
  • Poskytujeme bohatou nabídku originálních kursů, na něž na jiných katedrách jen tak nenarazíte. Zabýváme se nejen proměnami a současnými podobami sociální komunikace, ale i zkoumáním dalších rozmanitých oblastí – komunikace interpersonální, interkulturní, institucionální, politické, vizuální, mediální nebo třeba historickými proměnami komunikace.
  • Jako jediné pracoviště v České republice se systematicky dlouhodobě věnujeme výzkumu v oblasti neverbální komunikace a spolupracujeme s významnými německými pracovišti, které se zabývají lingvistickými přístupy ke zkoumání gest. Studenti mají i možnost zapojit se do probíhajících reálných výzkumů.
  • Stejně tak si u nás přijdou na své studenti, které zajímá oblast rozvoje komunikačních dovedností v kontextu teorie komunikace a chtějí lépe pochopit, proč je tak důležité věnovat se rozvoji komunikační kompetence a kooperace.
  • Studentská léta strávíte na filozofické fakultě druhé nejstarší univerzity v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí, ale i dynamickou současností.
  • Můžete se zapojit do studentského života, najdete tu i spoustu zajímavých studentských spolků.
  • Pokud by nestačila všechna předchozí pozitiva, měli byste vzít v úvahu fakt, že studiu v Olomouci se zkrátka nic nevyrovná. Olomouc je nádherné studentské město zasazené do ojedinělých památek a obehnané rozlehlými parky. Tady je důkaz místo slibů.

  Co pro to musíte udělat?

    • Nejdřív pošlete přihlášku – nezapomeňte, uzávěrka je do 15. března!
    • Po zaslání přihlášky budete pozváni k ústnímu pohovoru, kde si s vybranými členy katedry pohovoříte o svém dosavadním studiu a nad záměrem svého projektu i tom, co byste u nás chtěli dělat nejvíc.
    • V projektu nám ukážete, co vás na komunikaci zajímá a čemu se chcete věnovat – nebojte se otevírat témata, která ještě nikdo nezpracoval. Komunikace se neustále mění a každou chvíli se objeví nějaká zajímavá novinka, kterou dosud nikdo nepopsal a neanalyzoval.
    • Více informací o tom, jak má projekt vypadat a co má obsahovat, naleznete zde.

    Jak se připravit na přijímací řízení?

    Přihláška se podává elektronickou formou do 15. 3. Nezapomeňte zaplatit poplatek za přihlášku a pak už můžete čekat na dopis, ve kterém vás pozveme k přijímacím zkouškám.

    Přijímací zkoušky probíhají ústní formou a mají podobu pohovoru a rozpravy nad záměrem projektu (formulář). Pohovor je zaměřen na vaši dosavadní profilaci (studovaný bakalářský obor), motivaci ke studiu mediálních studií a předmět vaší zamýšlené profilační oblasti (specializační linie, téma diplomové práce apod.), případně na vaše další zaměření. V průběhu pohovoru je třeba prokázat především aktivní zájem o problematiku komunikace a její studium.

  Kde se uplatníš?

  I když se vám od nás bude jen těžko odcházet, po úspěšném absolvování se objeví spousta možností, kam se v životě vydat. Můžete být třeba komunikační specialista, tiskový mluvčí, pracovník pro styk s veřejností, analytik různých typů komunikace apod. Nakonec je tu vždycky také prostor pro mladé vědce a třeba i akademická sféra může být pro vás to pravé.

  Zajímavosti a kontakty

  Studentský život a další aktivity spojené s katedrou

  Vedle možností zapojit se do studentského života v mnoha univerzitních spolcích se můžete zapojit i do bohatých aktivit konkrétně naší katedry. Účastnit se můžete například organizace konferencí, která nabízí zajímavou možnost vyzkoušet si organizační schopnosti i práci v týmu.

  K účasti vybízí také naše výzkumné týmy zabývající se nejrůznějšími oblastmi komunikace. Vedle klasických přednášek, seminářů se zájemci o oboru dozvídají i prostřednictvím platforem Mediator 1MedKult, kde dáváme prostor studentským textům a zároveň doufáme v rozšíření povědomosti a znalostí z našich oborů.

  Vedle spíše odborné zábavy pořádáme každoročně také párty a plesy, na nichž je možno utužovat přátelské i další vztahy a zažít spoustu vskutku studentského povyražení.

  Zajímalo by vás ještě něco?

  Zajímá vás ještě něco a rádi byste se zeptali na podrobnosti? Můžeme vám doporučit následující kontakty: komunikacni.studia@upol.cz nebo telefon 585 633 452. Najdete nás i na facebooku.

  Ve studijních otázkách týkajících se přijímaček, termínů a jiných formálních záležitostí se obraťte na studijní oddělení. Pokud vás zaujal spíše studentský život nebo se chcete prostě jen poptat, jak to u nás chodí, zkuste se ozvat třeba některému z našich současných studentů-doktorandů.

  Kdo přednáší a vede semináře?

  Martin Foret

  Martin Foret vám představí co to vlastně ta kulturální studia jsou a vysvětlí vám, kde se vzal jejich specifický zájem o popkulturu a proč je důležitý. Přednáší také vizuální studia a badatelsky se věnuje především studiím komiksu a historii toho domácího zvláště.

  Tomáš Trampota

   

  Tomáš Trampota se pohledem sociologa médií zabývá především produkcí zpravodajství a dynamikou českého mediálního systému; krom toho se věnuje analýze mediálních obsahů, je spoluautorem úspěšné publikace o metodách výzkumu médií.

  Petr Orság

  Petr Orság je nejen naším vedoucím katedry, ale také předním odborníkem na dějiny médií, především těch exilových. Jako bývalý novinář navíc zprostředkovává praktický background k analýzám a teoriím, se kterými náš obor pracuje.

  Petra Foretová

  Petra Foretová vám představí zajímavé aspekty nejrůznějších forem komunikace, případně vám ráda pomůže s aplikací různých textuálních analýz. Zájemce pak zapojí do výzkumu neverbální komunikace, třeba televizních moderátorů.

  … a řada dalších odborníků.