Historie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat historické vědy?

Porozumíš minulosti i přítomnosti
Ukážeme ti, že historie nejsou jenom nudná data a jména, ale hlavně souvislosti a kontexty. Naučíme tě skutečně přemýšlet o naší minulosti a přítomnosti.

Získáš návyky, které uplatníš v budoucím zaměstnání
Při studiu historie se naučíš pečlivosti, trpělivosti a systematičnosti, tedy schopnostem, kterých si zaměstnavatelé cení.

V zaměstnání budeš mít na výběr
Vzdělání v oboru historie je široké a pro tvou budoucí kariéru univerzální. S tak širokým záběrem znalostí budeš mít na trhu práce na výběr.

Bude tě to bavit
Kromě klasického přehledu dějin jednotlivých období ti nabídneme i zajímavé „speciality“, které bys jinde nenašel/nenašla (pevnosti, čarodějnice, ženy a jejich místo v dějinách a mnoho dalších).

Můžeš vidět, co jiní nikdy neuvidí
Nedostupné listiny, knihy staré stovky let, umělecké artefakty, ale i nepřístupné památky – sem se jen tak někdo nedostane. Ty je však můžeš podrobně prozkoumat.

Co u nás můžeš studovat?

• Historické vědy v bakalářském samostatném studijním programu

(dříve jednooborová historie)

Historické vědy v bakalářském studijním programu MAIOR nebo MINOR

(dříve dvouoborová historie)

• Navazující magisterský program Historické vědy 

(opět buď jako samostatný program nebo jako variantu MAIOR či MINOR)

• Navazující magisterský program Euroculture v anglickém jazyce, který je zařazen do prestižní skupiny studijních programů Erasmus Mundus.

Jednooborové (samostatný studijní program) a dvouoborové studium (MAIOR nebo MINOR) historických věd se neliší v předmětech, ale především v rozsahu, hloubce a náročnosti studovaných předmětů.

Naše rada: Ke studiu historických věd si můžeš vybrat jakýkoliv druhý studijní program z nabídky Filozofické fakulty či jiných fakult Univerzity Palackého. Pozor! Přijímací zkoušku však musíš úspěšně vykonat na oba programy.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Kde jinde studovat dějiny než ve starobylé Olomouci – skryté perle Evropy.

• Nabídneme ti několik zajímavých specializací: historii, archivnictví nebo archeologii.

• Učit tě budou největší odborníci od nás i ze zahraničí.

• Pošleme tě studovat do ciziny.

• Máme po světě více partnerských univerzit než kdokoliv jiný.

• Máme vlastní rádio, divadlo, noviny, studentské spolky.

• Těš se na práci v terénu – je pro nás důležité, abys získal/a praxi už v průběhu studia.

• Chceš si vylepšit cizí jazyk? U nás můžeš některé semináře studovat i v angličtině.

• Nebudeš anonymní. Jsme jedna velká rodina.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

• Budeš to tady milovat, budeš se sem vracet a navždy zůstaneš součástí Olomouce.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve všech oborech soukromé sféry, kde se hodí všeobecné humanitní vzdělání.

• Na vysoce odborných pozicích v kulturních institucích, tj. muzeích, galeriích, památkových ústavech, knihovnách nebo archivech.

• Jako plně kvalifikovaný člen badatelských, vědeckých či vzdělávacích týmů.

• Ve vydavatelských domech, novinách a jiných médiích.

• V jakýchkoliv odborných týmech zaměřených na kulturu a historii napříč státními i soukromými institucemi.

Chceš studovat v zahraničí?

U nás jsi na té nejlepší adrese.

• Nabízíme každému studentovi už od druhého ročníku možnost vyjet do těchto zemí: Spojené Království (Lincoln), Německo (Brémy, Münster, Halle), Dánsko (Kodaň), Rakousko (Vídeň), Francie (Paříž), Belgie (Lovaň), Itálie (Řím), Španělsko (Barcelona), Turecko (Eskisehir) a do spousty dalších. Bližší informace a celý aktuální seznam partnerských univerzit najdeš na webu naší katedry.

• V cizině můžeš nejen studovat, ale i získat odbornou praxi na stáži

Naši studenti získávají pracovní zkušenosti například na Kanárských ostrovech (výuka na škole) nebo Maltě (archeologické výzkumy) atd.

• Náklady na studium i stáž ti hradí program Erasmus+CEEPUS. A nabízí se i celá řada dalších možností!

• Láká tě studium v angličtině? Na naší katedře můžeš navštěvovat odborné semináře vedené v angličtině, a to společně se studenty ze zahraničí, kteří k nám přijíždějí.

• Stejně tak jsi zván na přednášky světových odborníků, kteří k nám přijíždějí a přednášejí o nejnovějších trendech v našem oboru.

• Naše katedra má největší počet bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami z celé Filozofické fakulty!

Kdo tě bude učit?

Jaroslav Miller

Studoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a Univerzitě v Oxfordu. Během studia mě nejvíce zaujaly dějiny raného novověku, na něž se nyní zaměřuji.

Jana Burešová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, na jejíž katedře historie se nyní věnuji dějinám 20. století. Zabývám se například genderovou problematikou, dějinami komunistických režimů, exilovými tématy nebo regionálními dějinami.

 

Jan Stejskal

 Během svých studií jsem kromě Olomouce navštívil také Maďarsko, Itálii a Nizozemí. Zabývám se zejména církevními dějinami a humanismem 1. poloviny 15. století. V současné době působím jako děkan FF UP. Spolu se budeme potkávat na přednáškách z dějin středověku a středověké historiografie.

Jana Oppeltová

Zabývám se výukou pomocných věd historických. Vědecky se věnuji českým a moravským klášterům v 17. století, hlavně každodennímu životu řeholníků a jejich působení v pastoraci, vědě a kultuře.

 

Lukáš Perutka

Vystudoval jsem iberoamerikanistiku na Univerzitě Karlově a během mého bádání jsem navštívil Španělsko a Mexiko. Zajímám se především o americký kontinent a jeho vazby na Evropu, o čemž jsem přednášel v Mexiku a na UC Berkeley ve Spojených státech. Přijď se dozvědět, jak vypadala zahraniční politika Československa, jak fungují kartely v Mexiku, jak se vyvíjela studená válka a proč můžeš navštívit Prahu v Texasu.

Radmila Švaříčková Slabáková

Studovala jsem v Olomouci a ve francouzském Grenoblu, odkud jsem podnikala výzkumné cesty nejen do Paříže, ale také do Windsoru, Lucemburku nebo Coburgu. Způsobil to můj zájem o šlechtu v moderní době, která byla kosmopolitní a internacionální. Zajímají mě i současné trendy v historii, jako jsou např. dějiny emocí nebo smyslové dějiny, a také rodinná historie a rodinná paměť. Mé semináře jsou pro všechny, kteří rádi nahlížejí za hranice historie.