Francouzština

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat francouzštinu? 

Studujte francouzštinu a získejte před ostatními výhodu: Francouzština je jedním z nejpoužívanějších jazyků světa, přesto dobře francouzsky umí málokdo. Uplatníte se s ní v mnoha mezinárodních institucích, státní správě i soukromém sektoru.

Studujte francouzštinu pro její zvukomalebnost a krásu vyjadřování: Francouzština je odedávna jazykem diplomacie a kultury.

Studujte francouzštinu pro jedinečnou francouzskou kulturu: Při studiu se seznámíte nejen s francouzským jazykem a literaturou, ale i s historií, reáliemi či uměním. To vše vám umožní lépe poznat francouzskou mentalitu, kulturu a společnost.

Studujte francouzštinu pro její různorodost: Naučte se jednotlivé varianty francouzštiny – kanadskou, africkou nebo ostrovní – a staňte se skutečnými odborníky na tento jazyk. Na naší katedře k tomu máte všechny prostředky a možnosti.

Zaujměte na trhu práce výjimečnými a všestrannými znalostmi: Díky volné kombinovatelnosti oborů se můžete například po studiu francouzštiny a dalšího jazyka stát vyhledávaným překladatelem nebo tlumočníkem, po studiu francouzštiny například s uměnovědnými studii se můžete stát skutečnými odborníky na umění dané země.

Co u nás můžeš studovat?

Bakalářské studium Francouzské filologie (minor / maior / samostatný program)

Bakalářské studium Francouzštiny se zaměřením na aplikovanou ekonomii (samostatný program)

Magisterské studium Francouzské filologie (minor / maior / samostatný program)

Magisterské studium Francouzštiny se specializací na tlumočnictví a překlad (samostatný program)

Francouzskou filologii lze studovat v kombinaci s dalšími programy ze široké nabídky na Univerzitě Palackého.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Díky rozsáhlé síti našich partnerských univerzit má každý student možnost studia v zahraničí.

• Bakalářský studijní obor Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii je výsledkem spolupráce Filozofické fakulty UP
s francouzskými univerzitami. Na výuce se podílejí akademičtí pracovníci
z partnerské instituce Université d´Auvergne v Clermont-Ferrandu a rodilí mluvčí.

• Studenti jsou motivováni a podporování k získávání zkušeností na stážích, většina absolventů má již tedy zkušenosti z praxe.

• Katedra spolupracuje s českými i francouzskými zástupci podniků, kteří se pravidelně podílejí na výuce externími přednáškami a semináři. Propojení s praxí je tak zajištěno po celou dobu studia, část témat bakalářských diplomových prací vychází přímo z potřeb podniků, zástupci podniků aktivně spolupracují při přípravě diplomových prací.

• Reflektujeme poptávku na trhu práce a jí přizpůsobujeme to, co se u nás bude studovat.

• Zájemci o učitelské povolání mohou v rámci navazujícího magisterského studia absolvovat studium tzv. učitelské způsobilosti a získat osvědčení opravňující k výuce francouzštiny na středních školách.

• Nadějní studenti mají možnost dalšího vzdělávání v doktorském studiu ve dvou oborech – románské jazyky nebo románské literatury.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Ve státních i soukromých institucích spolupracujících s francouzsky mluvícími zeměmi

• V institucích EU

• Ve výzkumných organizacích a odborných vědeckých ústavech

• V kulturních institucích, knihovnách, nakladatelstvích nebo v cestovních kancelářích

• V oblasti překladatelství a tlumočnictví

• Ve vzdělávacích institucích

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách ve Francii. Jejich kompletní seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Jaromír Kadlec

Ve své pedagogické i vědecké práci se zaměřuji zejména na otázky jazykové politiky a zvláštnosti francouzštiny ve frankofonních teritoriích. Tato území jsem při svých výzkumech také procestoval. Mohu vás proto obohatit znalostmi konkrétních lingvoreálií. Dále se dlouhodobě zabývám překlady odborných textů. Poskytnu vám nejen teoretické a praktické dovednosti, ale dám vám nahlédnout i do reality života překladatelů v českých zemích.

Marie Voždová

Vyučuji literaturu a literární vědu. Specializuji se na francouzské divadlo a současnou francouzskou literaturu psanou ženami. Vím, že ne každý chce být literárním vědcem, někdo si dokonce myslí, že literatura je nutné zlo a ztráta času. Literatura však není memorování životů autorů a úmorná četba jejich děl, ale dokáže pobavit, rozvíjí argumentační schopnosti a otevírá netušené obzory, v neposlední řadě vám rozšíří slovní zásobu. V seminářích můžete díla prožít, hledat souvislosti a diskutovat o nich. Milovníkům knihy a nadšencům nabízím účast na výzkumu francouzských tisků v historických knihovnách.

Jiřina Matoušková

 Věnuji se výuce dějin Francie. Příčiny společenských jevů a literárně-kulturní souvislosti hledám se studenty nejen v odborných textech, ale také skrze četbu úryvků beletristických děl, která zachycují dané dějinné události. Zaměříme se na historické zajímavosti a prvky, které se odrážejí v životě současné Francie a jejichž původu si mnohdy nejsme vědomi. Takto pojaté dějiny jsou nejlepším startem do studia francouzské literatury a kultury. Díky jejich znalosti lépe pochopíte francouzskou současnost.

Zuzana Hildenbrand

 Ve své pedagogické činnosti se věnuji zejména základním jazykovědným disciplínám, vyučuji také tlumočení a překlad. V seminářích vám budu předávat znalosti a dovednosti, které později využijete v praxi.

Jan Zatloukal

Po návratu ze studií ve Francii (doktorát na Université Paris-Est Créteil) jsem 11 let učil francouzštinu na Gymnázium Olomouc-Hejčín. Od roku 2019 se naplno věnuji výuce literatury, jazyka a didaktiky Fj na UP. V literárních seminářích k sobě necháme promlouvat díla minulá i současná, v hodinách praktického jazyka se vynasnažíme vylepšit všechny vaše jazykové kompetence, v didaktice spolu budeme promýšlet, jak vylepšit výuku francouzštiny na školách. V rámci předmětu věnovanému česko-francouzským kulturním vztahům vás vtáhnu do své vášně, kterou jsou osudy českých exulantů ve Francii. Zde si mimo jiné osvojíte i praktické editorské dovednosti (od dešifrování rukopisu až po přípravu edičního komentáře), když spolu budeme pracovat na rukopisech autorů, které pohnutá historie 20. století nuceně zavála do Francie. V neposlední řadě budete mít možnost participovat na dění okolo Francouzského centra UP, které spravuji. Mnozí si zde jistě opatří mezinárodní zkoušky DELF/DALF, zapojí se do workshopů pro ZŠ a SŠ, nebo se stanou dobrovolníky při organizování březnového festivalu francouzské kultury Bonjour Olomouc.

 

Samuel Bidaud a Benjamin Hildenbrand

 Jsme rodilí Francouzi a lektoři francouzského jazyka. Naším cílem je vylepšit vaši francouzštinu tak, abyste byli schopni lépe vstřebávat odborné disciplíny přednášené ve francouzštině a také abyste se při erasmovském pobytu ve Francii cítili jako doma. Kromě jazyka vám chceme samozřejmě předat i kus naší kultury. Připravíme vás také k mezinárodním jazykovým zkouškám.