Filozofie

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat filozofii?

Filozofie tě naučí jasně uvažovat
Jasné myšlení na základě faktů oproštěno od společenských klišé či předsudků bude tvou silnou zbraní, ať už se rozhodneš působit kdekoliv.

S filozofií neznáš hranice
Díky své komplexnosti ti dá filozofie možnost pochopit souvislosti napříč obory. Ve společnosti, kde se stále více prosazuje odbornost, bude tvá schopnost transdisciplinárního porozumění cenným artiklem.

S filozofií bude tvá argumentace neprůstřelná
S filozofií se naučíš logicky analyzovat jazyk, osvojíš si výrokovou logiku a teorii argumentace tak, že nebude lepšího řečníka, než jsi ty.

S filozofií se uplatníš v jakémkoliv oboru
Komunikační schopnosti, kritické uvažování, logická argumentace, schopnost řešit problémy v širším kontextu – to jsou schopnosti, které ti dá filozofie a které zužitkuješ v jakémkoliv oboru, kterému se budeš věnovat.

Filozofie se ti stane životním stylem
Filozofie se stane běžnou součástí tvého každodenního života. Díky ní se nenecháš odradit povrchností a budeš se neustále ptát a hledat odpovědi na skutečnosti, které ostatním připadají zřejmé.

Co u nás můžeš studovat?

• Dvouoborový studijní program Filozofie v bakalářském stupni studia, prezenčně.

• Jednooborový studijní program Filozofie v magisterském stupni studia, prezenčně.

• Dvouoborový studijní program Filozofie v magisterském stupni, prezenčně.

Pozor: Podmínkou pro přijetí do bakalářského studia je úspěšné absolvování testu obecných předpokladů ke studiu na filozofické fakultě.

V dvouoborové formě můžeš studium filozofie kombinovat s téměř jakýmkoliv jiným oborem z nabídky Filozofické fakulty UP nebo se můžeš podívat také na obory jiných fakult.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Už během bakalářského studia obsáhneš celé dějiny filozofie – od antiky až po 20. století.

• Seznámíš se s nejvýznamnějšími osobnostmi současné filozofie od nás i z ciziny, neboť zahraniční odborníci k nám pravidelně jezdí na odborné přednášky a konference.

• Baví tě renesance, výroková logika nebo současná filozofie? Mezi svými vyučujícími najdeš špičkové odborníky.

• Na přednášky a semináře budeš docházet do nově zrekonstruovaných prostor s moderním vybavením v samotném centru krásné Olomouce – skryté perly Evropy.

• Studentská léta strávíš na druhé nejstarší filozofické fakultě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí.

• Zapomeň na nevzhlednou periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

• U nás nebudeš anonymní. Jsme kolektiv s rodinnou atmosférou, budeš se mezi námi cítit jako doma!

• Budeš to tady milovat a ještě dlouho po absolutoriu se pravidelně vracet.

• Díky rozsáhlé síti našich partnerských škol v zahraničí se můžeš už během studií rozletět do světa.

• Díky našemu projektu „Nebojme se myslet“ máš možnost se už během studií zapojit do vzdělávání středoškoláků a získat tak potřebnou praxi.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Můžeš pracovat v institucích zabývajících se sebevzděláváním nebo v neziskovém sektoru.

• Svůj jasný úsudek uplatníš jako poradce v otázkách vzdělávání nebo v sociální oblasti.

• Jako programový pracovník se uplatníš ve všech kulturních institucích.

• Tvůj mezioborový přesah uplatníš v pracovních týmech jakékoliv instituce, která vyžaduje komunikaci mezi vědními obory.

• Po absolvování pedagogického minima můžeš vyučovat na středních školách.

• Tvé kritické myšlení se uplatní v žurnalistice, knižních nakladatelstvích a vydavatelstvích.

• Tvá vysoká odbornost ti umožní pokračovat ve vědecké činnosti.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý semestr vysílá studenty na výměnné pobyty na svých partnerských univerzitách. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Ivan Blecha

 Mým odborným zájmem je fenomenologie Edmunda Husserla, Martina Heideggera a Jana Patočky. Budeme se také setkávat na přednáškách z dějin filozofie 19. a 20. století.

Martina Číhalová

 Společně se budeme zabývat logikou. Na mých přednáškách se zaměříme na logickou analýzu přirozeného jazyka, ale také na výrokovou a predikátovou logiku.

 

Pavel Hobza

 Ve výuce se vydáme až do antiky k zakladatelům filozofie. Naučíme se základy řecké filozofické terminologie a později odhalíme pravidla metafyziky.

Martin Jabůrek

 Na katedře vyučuji filozofickou antropologií 20. století. Věnuji se také dějinám ruské filozofie. Nicméně, mou největší vášní je filozofie smrti, kterou vám rád zprostředkuju na speciálních kurzech.

Karel Šebela

Mou specializací je logika, a to jak klasická aristotelská, tak moderní symbolická. Pro ty, kteří mají logiku rádi, vedu semináře formální logiky a teorie argumentace. Vyučuji také filozofickou logiku a filozofii jazyka.

Tomáš Nejeschleba

 Mým zájmem je středověká a renesanční filozofie, během jejíž výuky zabrousíme také do latinské filozofické terminologie. Setkáme se také na přednáškách o filozofickém pozadí vzniku moderní vědy.