Ekonomie a management

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat na Katedře ekonomických a manažerských studií? 

Nezůstaneš jen u teorie

Teorie je základ, ale my tě naučíme také praxi, a to v českém i v cizím jazyce! Se vzděláním od nás se budeš na trhu práce pohybovat jako ryba ve vodě.

Naučíme tě správně a bezpečně vést tým lidí

Budeš chápat širší souvislosti současného ekonomického světa, naučíš se rozumět marketingu a zvládneš vedení sebe, projektu, týmu lidí, kanceláře i firmy.

S námi uspěješ

Naučíme tě zodpovědně hospodařit. A dobrého hospodáře potřebuje každá instituce, která chce uspět.

Budeš vždy připraven/a

S důrazem na samostatnost a flexibilitu tě naučíme pružně reagovat na měnící se podmínky podnikání.

Co u nás můžeš studovat?

 • BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM  – SAMOSTATNÝ PROGRAM

  Ekonomicko-manažerská studia
  Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii

  Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
  Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
  Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast
  Korejština pro hospodářskou praxi

   

 • BAKALÁŘSKÉ PREZENČNÍ STUDIUM – HLAVNÍ NEBO VEDLEJŠÍ PROGRAM

  Ekonomicko-manažerská studia

Proč studovat u nás v Olomouci?

Získáš náskok před ostatními. Studuj dva studijní programy. Staň se nejen profesionálním ekonomem, ale také třeba znalým politologem, sociologem nebo novinářem, možností je mnoho.

 

Získáš praxi. Díky naší spolupráci s firmami získáš skvělou praxi a navážeš cenné kontakty.

 

Naučíš se perfektně cizí jazyk. Ekonomicko-manažerská studia se často vyučují v kombinaci s jazyky.

 

S námi můžeš do ciziny. U nás je mnohem snazší získat stipendium na zahraniční vysoké škole než kdekoliv jinde.

 

Jsme „in“! Budeš se učit moderní věci moderním způsobem. Moderní technologie milujeme!

 

Budeš to tady milovat! Studentská léta strávíš na druhé nejstarší univerzitě v zemi s výjimečnou pověstí a tradicí!

 

Zapomeň na periferii! U nás budeš studovat a žít v srdci barokní Olomouce!

Co pro to musíš udělat?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

 • SOUKROMÝ SEKTOR: firma či agentura, finanční instituce, výrobní podnik nebo služby. Zde všude se uplatníš v oboru financí, projektového managementu, marketingu, HR nebo ekonomiky.

  • STÁTNÍ INSTITUCE: také zde potřebují šikovné ekonomy, kteří uvažují v praktickým intencích a navíc umí jazyk.

  • VLASTNÍ BYZNYS: ekonomické vzdělání ti usnadní rozvoj vlastního podnikání.

  • MEZINÁRODNÍ KARIÉRA: perfektní jazyková vybavenost ti umožní pracovat v nadnárodních firmách, a třeba také přímo v zahraničí.

Chceš studovat v zahraničí?

Kromě programů ERASMUS, můžeš využít také další granty, které ti pomůžeme získat v rámci kurzu Fundraising. Pak si kromě níže uvedených univerzit můžeš vybrat i z mnoha dalších po celém světě.

Bližší informace najdeš na webu naší katedry.

Kdo tě bude učit?

Jaroslava Kubátová

Studovala jsem na ČVUT v Praze, na UP v Olomouci a na UTB ve Zlíně. V Olomouci přednáším manažersky zaměřené kurzy. Poznatky pro výuku sbírám také na svých zahraničních cestách, které mě zároveň hodně baví. Když nepracuji, tak hledám kešky, nejraději na nějakých vysokých kopcích.

Richard Pospíšil

Absolvoval jsem Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem se v roce 2009 habilitoval pro obor Ekonomika a management. Ve svojí odborné a vědecké práci se věnuji převážně problematice veřejné ekonomiky, veřejných rozpočtů a veřejných financí a také oblasti měnové politiky a centrálního bankovnictví.

Pavla Slavíčková

 Na katedře ekonomických a manažerských studií pracuji od roku 2009 jako odborná asistentka a zabývám se hospodářskými dějinami se zaměřením na dějiny účetnictví, staršími právními dějinami a dějinami ekonomických teorií. Na tato témata jsem publikovala řadu studií, pravidelně vystupuji na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí. V praxi se věnuji také fundraisingu a projektovému managementu, které nyní také přednáším studentům.

Martin Drastich

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava a Ekonomickou fakultu obor management. Doktorské studium jsem absolvoval ve studijním oboru Podniková ekonomika
a management. Na katedře přednáším „Management, bezpečnost a rizika“
a „Systémy managementu“. V rámci univerzitního pracoviště, Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci, vedu školení pro zájemce o danou problematiku v oblasti „Manažer ISMS“ a „Interní auditor ISMS“ podle ISO/IEC 27001:2005.

Ondřej Kročil

 Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem vystudoval dvouobor Aplikovaná ekonomická studia-Ruská filologie. Po absolvování VŠ jsem působil v bankovním sektoru a také na pozici obchodního manažera pro rusky mluvící země. Na Katedře ekonomických a manažerských studií vyučuji předměty Podniková ekonomika a finance či Mezinárodní ekonomickou integraci. Od roku 2020 zastávám funkci vedoucího katedry.

Klára Seitlová

 Dlouhodobě se specializuji na oblast psychologie práce a organizace s profilací na virtuální prostředí a týmovou práci v propojení se zážitkovou pedagogikou. Další oblastí mého odborného zájmu je projektové řízení a v této oblasti také aktivně publikuji. Na Univerzitě Palackého působím na dvou katedrách a to na katedře psychologie a katedře ekonomických a manažerských studií.