Angličtina pro tlumočení a překlad

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat angličtinu pro tlumočení a překlad?

• Hlavní důvod zná každý.
Angličtina je po čínštině a španělštině nejpoužívanějším jazykem na světě. Oproti dvěma rozšířenějším jazykům ale navíc funguje i jako jazyk mezinárodního obchodu, politiky, vědy a techniky.

• Uděláme z vás prostředníka komunikace.
Naučíme vás překládat a tlumočit z angličtiny i do ní, čímž budete přispívat k porozumění mezi lidmi. Prohloubíte si taky znalost češtiny. Bez mateřského jazyka to zkrátka nejde.

• Naučíme vás pracovat s celou řadou textů.
V seminářích budeme společně pracovat s texty publicistickými, uměleckými, odbornými i technickými. Budete si taky moci vyzkoušet překlady beletrie či oblíbených filmových titulků.

• Předáme vám víc než jen slovíčka a mluvnici.
Kromě překladatelských a tlumočnických seminářů jsou součástí studia kurzy, díky kterým hlouběji proniknete do zákonitosti jazyka a naučíte se citlivěji vnímat rozdíly mezi češtinou a angličtinou. V kurzech zaměřených na počítačové technologie rozvinete odborné technické dovednosti a naučíte se používat nástroje, které k práci profesionála v oboru jazykových služeb neoddělitelně patří.

• Připravíme vás do praxe.
Abychom vás co nejlépe připravili na budoucí zaměstnání, absolvujete již během studia oborovou praxi. Budete mít například možnost překládat a tlumočit při festivalu dokumentárních filmů AFO, zúčastnit se stáží v mezinárodní korporátní sféře či institucích EU, nebo se zapojit do Ateliéru uměleckého překladu. Kde jinde získat cenné zkušenosti?

Co u nás můžeš studovat?

• Nabízíme studium profesního oboru Angličtina pro tlumočení a překlad v bakalářském programu. Pokračovat ve studiu pak lze v navazujícím, akademicky orientovaném studiu magisterském.

• Chtěli byste sami jednou učit? Absolvujte k angličtině ještě studium učitelské způsobilosti zaměřené na výuku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Těm, kteří mají vyšší akademické ambice a chtějí získat titul Ph.D., nabízíme doktorské studijní programy špičkové úrovně v oborech Anglický jazyk (čtyřleté studium) a Anglická a americká literatura (čtyřeté studium).

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Jako jedni z mála nabízíme skutečný profesní obor
Angličtina pro tlumočení a překlad je akreditována jako profesní obor zaměřený do praxe a má jednoznačně definovaný profil absolventa – kvalifikovaný poskytovatel jazykových služeb. Tomu odpovídá i mimořádná časová dotace odborných praxí, které studenti začínají absolvovat již od prvního ročníku.

• Jsme součástí katedry s dlouhou tradicí.
Anglistika u nás nepřetržitě funguje od obnovení olomoucké univerzity v roce 1946.

• Budou vás učit nejen uznávané kapacity oboru se zkušenostmi ze zahraničních univerzit, ale i aktivně překládající a tlumočící profesionálové.

• Technicky jdeme s dobou.
Pracujeme s e-learningovými nástroji – potřebné studijní materiály a úkoly tak můžete mít vždy po ruce online. Zbytečně se ale nenaběháte ani pro knížky, jako jedno z mála pracovišť provozujeme vlastní knihovnu a studovnu.

• Současný moderní překladatel potřebuje jak jazykové, tak technické vybavení, a proto se zaměřujeme i na znalosti informačních technologií. Naučíme vás pracovat s překladatelskými nástroji a ušetřit si tak spoustu práce.

• Vyzkoušíte si, jaké je tlumočit ve zvukově izolované tlumočnické kabině.

• Jako tlumočník či tlumočnice budete muset před lidmi vystupovat profesionálně a zvládat stres. Naučíme vás pracovat s pamětí a pomocí simulovaných situací vás připravíme na podmínky, jakým budete během své profese reálně čelit.

• V Olomouci se neztratíte.
Díky tomu, že je poměrně malá, je to od nás jen kousek do dalších univerzitních zařízení, knihoven, kolejí a menz. Navíc je to kosmopolitní město, které se jen hemží zahraničními studenty a návštěvníky, a jako angličtináři budete mít spoustu možností svou jazykovou vybavenost zúročit. Práce s cizinci, učení v jazykovce nebo členství v mezinárodní studentské organizaci – to všechno si budete moct při studiu vyzkoušet.

• Jsme katedra otevřená světu!
Pravidelně pořádáme mezinárodní konference zaměřené na jazykovědu, anglickou literaturu, překladatelství a tlumočnictví. Už za studií tak budete mít možnost navázat kontakty se světovými badateli a s odborníky z praxe. Po celý rok organizujeme přednášky s hostujícími profesory zvučných jmen. V poslední době nás navštívili například lingvisté Noam ChomskyIan Roberts či Henry Widdowson, nebo literární vědci M. Thomas IngeChristopher Bigsby a Werner Sollors. V minulosti k nám zavítali i spisovatelé a básníci, jejichž jména vstoupila do dějin a školních osnov – William Golding a Allen Ginsberg.

• U nás to žije nejen studiem!
Freshmen party v říjnu, Christmas party v prosinci a Garden party v květnu… semestr vám bude ubíhat hned veseleji. Na archiv našich pokladů studentské recese, veselí a tvořivosti se můžete podívat tady.

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Jako profesionální poskytovatel jazykových služeb „na volné noze“ nebo jako interní překladatel/tlumočník ve veřejné či soukromé sféře. Pokud během studia využijete možnost stáže v institucích Evropské unie, otevře se vám cesta i pro práci v Bruselu.

• Ve školství. Učit můžete na základní, střední či vysoké škole.

• V mezinárodních firmách nebo společnostech, které jednají se zahraničními partnery.

• V diplomacii, na zastupitelských úřadech v zahraničí nebo u mezinárodních organizací.

• Ve státní správě, politice, v neziskovém sektoru.

• V jakémkoliv oboru, kde hledají humanitně vzdělané odborníky s rozvinutým kritickým myšlením a komunikačními schopnostmi.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě prostřednictvím programů Erasmus+ a CEEPUS. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

S námi budete mít i možnost vycestovat na studia i do Spojených států, buď v rámci Merrillova programu, nebo s pomocí Fulbrightovy nadace.

Kdo tě bude učit?

Ondřej Molnár

 Zabývám se překladem, stylistikou a analýzou diskurzu, kterou jsem si zamiloval i díky půlroční stáži na univerzitě v Lancasteru. Nepřestává mě fascinovat, na co vše člověk může přijít při analýze současného jazyka. V překladatelských seminářích budeme překládat do češtiny i do angličtiny a pravděpodobně vám neodpustím překladatelský komentář. V posledních letech se velké oblibě těší seminář audiovizuálního překladu, ve kterém vás naučím titulkovat.

Mezi mé záliby patří sport obecně, zejména horolezectví a běh, dále pak divadlo, literatura, skauting a v neposlední řadě moje rodina.

Ve fakultní jazykové škole UPLIFT mám na starost management překladů. S nejlepšími z vás budu rád spolupracovat.

Michaela Trilfajová

Hledáte si cestu k tlumočení? Spolu ji snad najdeme. Potkat se můžeme v praktických seminářích, kde vám odhalím, jak se v projevu neztratit a jak vyzrát na tlumočnickou notaci, v pokročilém si pak vyzkoušíme přípravu na zakázky a tlumočení kontroverzních témat či v různých specifických oblastech, jako je např. sport nebo umění. Právě v humanitní oblasti, kultuře a umění mám nejvíce zkušeností, o které se s vámi ráda podělím. Nevyhneme se ani základům teorie, nejblíž jsou mi otázky etiky, emocí, práce s jazykem, ve výzkumu pak i didaktika. Blízká je mi i práce se znevýhodněnými skupinami, můžeme spolu probrat specifika tlumočení pro migranty či třeba tlumočení hudby do znakového jazyka. Nejvíce času spolu strávíme ale nejspíše na praxích – třeba na festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio nebo na filmovém festivalu AFO.

Robert Hýsek

 Jsem redaktor, editor a překladatel (např. Bukowského či P. K. Dicka). Ve svých kurzech se věnuji překladu beletrie. Zabývám se také slam poetry a čas od času vydám s těmi nejlepšími z vás sbírku studentských překladů.

Jitka Zehnalová

Stála jsem u zrodu studijního programu ATP a v současnosti vyučuji teorii a metodiku překladu, překladatelské semináře a stylistiku. Ve svém výzkumu se zaměřuji na metodiku výuky překladu, na kvalitu, stylistiku a sémiotiku překladu. V posledních dvou letech jsem absolvovala studijní pobyty na světově proslulém translatologickém pracovišti CTIS (Centre for Translation and Intercultural Studies) na Univerzitě v Manchesteru

Hana Pavlisová

Se mnou se setkáte v teoretickém úvodu do tlumočení a v několika praktických seminářích, z nichž každý je jinak tematicky zaměřený (tlumočení při obchodních jednáních a v průmyslu, úvod do simultánního tlumočení, pokročilé tlumočení na konferencích a v dalších kontextech). Kromě tlumočení samotného se soustředíme na paměť a celkovou kvalitu projevu. Ve výuce ráda experimentuju a neustále zkouším něco nového. Kromě tlumočení se profesně věnuju i výuce angličtiny a titulkování. Mám ráda dobrodružství, historii a hranolky.

Michal Kubánek

Nejbližší je mi svět techniky a technologií, ale také ekonomika nebo logistika, v překladatelských seminářích se zaměřuji právě na tyto oblasti. Ukážeme si, jak se rychle zorientovat v překládaném tématu, jak dohledávat a využívat ty správné zdroje a jak si osvojit způsob vyjadřování odborníků. K odborným textům neodmyslitelně patří terminologie. Baví mě zjišťovat, jak vznikají nové pojmy, jak se k nim přiřazují vhodné termíny, jak na to jde angličtina a jak čeština. Může to být i zábava. Například letečtí dispečeři si pro pobavení vykládají akronym ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) také jako Engines Turn Or Passengers Swim 😊.

David Livingstone

 Jsem rodilý Američan, v Česku však žiji již přes dvacet let. Věnuji se anglické literatuře a překladu. Literaturu jsem studoval na Berkeley v Kalifonii. Mezi mé záliby patří nejen alžbětinská anglická literatura a Shakespeare, ale také tvůrčí psaní a překlad. Rád hraji na bendžo, obzvlášť na oblíbených katederních večírcích.

Ondřej Klabal

Kromě tlumočení a překladu jsem studoval i právo, tudíž se specializuji především na právní překlad a právní lingvistiku, a to jak ve svém výzkumu, tak jako aktivní překladatel. Zároveň vedu kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, kde se věnuji zájemcům o jmenování soudním tlumočníkem. Potkáte mě tedy nejen v kurzech právního překladu, ale i v kurzech tlumočení a teorie tlumočení.

 

Pavel Král

 Chcete zjistit, jak dnes využívají počítače profi překladatelé? Naučit se lokalizovat software do češtiny? Stát se svobodným digitálním nomádem? Jestli ano, těšte se! Pokud ne, třeste se :)! Předtím, než jsem dezertoval k humanitním vědám a vystudoval filologii, absolvoval jsem střední elektrotechnickou, na výšce studoval matematiku, fyziku a optoelektroniku. I když se následně mojí láskou a vášní stal jazyk a překládání, předešlému vzdělání jsem se úplně neodcizil a dnes na katedře anglistiky učím studenty překladatelství předměty IT [aj tý] a CAT [ket], čili mojí doménou je oblast, kde se překlad snoubí s informačními technologiemi. Věřím ve vzdělání a co umím, snažím se předat. Moji studenti dnes například překládají v mezinárodních firmách apky pro smártfouny nebo lokalizují FIFU a Sims v EA .