Andragogika

informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UP v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Druhá nejstarší vysoká škola v Česku v jediném skutečně univerzitním městě

Proč studovat andragogiku?

• Andragogika je vědou o výchově a vzdělávání dospělých. Naučíte se zjistit, co se potřebují učit ostatní dospělí a jak jim toto přání nebo potřebu splnit.

• Je to interdisciplinární obor, díky němuž se naučíte mobilizovat lidský potenciál v širokém smyslu slova, nejen v oblasti vzdělávání dospělých.

• Díky andragogice se také naučíte pečovat o dospělé v problémových uzlech životní dráhy.

• Andragog je schopen účinně zasáhnout v problémových situacích, s nimiž se lidé potkávají jak v práci, tak v mimopracovním životě.

• Andragogika učí poradit a pomoci s personálním rozvojem jedince, nejen v oblasti učení a vzdělávání.

• Očekáváte od studia víc? Zapojte se do studentských aktivit na katedře. Možností je mnoho: od katederního časopisu Kapsa  přes studentské grantové soutěže až po účast na konferencích – a to nejen tady v Olomouci.

Co u nás můžeš studovat?

• V bakalářském prezenčním studiu u nás můžete studovat andragogiku v povinné kombinaci se sociologií. Důvodem je to, že pro andragogy je důležité vědět, co se děje ve společnosti a co lze díky andragogice měnit.

• Andragogiku lze studovat v bakalářském kombinovaném studiu jako jednoobor – toto studium je zvlášť vhodné pro pracující, osoby na rodičovské dovolené nebo pečující o osobu blízkou.

• Sociální práce je dalším oborem, který nabízíme v bakalářském jednooborovém studiu v kombinované formě. Studium tohoto oboru naplňuje podmínku odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem o sociálních službách.

• V magisterském studiu lze andragogiku studovat v kombinované formě jednooborově, v prezenční formě v povinné kombinaci se sociologií nebo kulturní antropologií.

Naše rada: Aktuální informace o oborech a jejich kombinacích najdete na stránkách Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a na webové stránce univerzity.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Rozvíjíme naše originální pojetí integrální andragogiky, které je zaměřeno nejen na oblast vzdělávání dospělých, ale dovoluje našim absolventům účinně pomáhat lidem v řadě životních situací.

• Andragogika je součástí jednoho z největších sociálně-vědních pracovišť v České republice: Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci.

• Dostanete se přímo ke kořenům oboru: jsme nejstarším andragogickým univerzitním pracovištěm v České republice.

• Studenti se u nás naučí tvůrčím způsobem řešit nejrůznější praktické i teoretické otázky související s oborem. Výsledky práce našich studentů nevedou jen k získání diplomu, ale jsou oceněny třeba i v rámci republikových soutěží HR AWARDS.

• Praxe je u nás součástí studia. Uskutečňujeme projekt YoungPower, který je zaměřen na propojování světa praxe se studentským životem.

• Díky projektu YoungPower získáte podporu při hledání a získávání praxe a při následném uplatnění na trhu práce. Navíc naši absolventi často hledají své budoucí kolegy mezi našimi studenty.

• Naše katedra má síť zahraničních partnerských univerzit, kde můžete strávit semestr studiem,  ale i sbíráním neopakovatelných zkušeností a zážitků.

• Můžete si volit, jestli denní či kombinované studium andragogiky.

• Volba specializace v andragogice neomezuje, můžete si vybrat i pak, záleží jen na snaze a vášni.

• Zapojte se do dalších aktivit: můžete dobrovolničit a naučit se projektovat charitu, proto u nás pravidelně pořádáme akci Noc venku.

• Půjdete-li studovat do parku v blízkosti fakulty, možná tam najdete seminář, který se nekoná v učebně…

Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

Jak se k nám dostaneš?

t

• Do 15. března nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• Podrobné informace k přijímacímu řízení najdete zde na webu fakulty.

Kde se uplatníš?

• Jako náš absolvent/ka se neztratíte především jako vzdělavatelé dospělých.

• Naši absolventi mohou pracovat jako lektoři, trenéři, koučové, personalisté a HR manažeři.

• Absolventi sociální práce jsou odborně způsobilí pro výkon povolání sociálního pracovníka s souladu se zákonem o sociálních službách.

• Uplatnění najdete i jako pracovníci v personálních agenturách, poradci v oblasti řízení lidských zdrojů, plánovači personálního rozvoje a kariéry.

• Uplatníte se však také jako pracovníci ve veřejné správě, mediátoři, výzkumníci či učitelé na různých typech škol a vzdělávacích institucí.

Chceš studovat v zahraničí?

Naše katedra každý rok vysílá studenty na semestrální či dvousemestrální studijní pobyty na svých partnerských univerzitách po Evropě. Jejich seznam najdete na našem hlavním webu.

Kdo tě bude učit?

Miroslav Dopita

učí kromě dalších i v kurzech Úvodu do studia andragogiky, Sociologie podniku a Sociologie výchovy.

Naděžda Špatenková

vyučuje psychologické disciplíny, např. základy psychologie, psychologii dospělých sociální psychologii, ale také gerontagogiku a další témata, jako problematiku zdraví a nemoci apod.

Dušan Šimek

potkáte jej v klíčových kurzech Andragogika a Andragogický proseminář!

Vít Dočekal

zabývá se teoretickou andragogikou a problematikou vzdělávání dospělých, zkušenostním učením a evaluací vzdělávání. Potkáte jej v kurzech Úvodu do andragogiky, Andragogického výzkumu nebo v Andragogickém prosemináři.

Eva Klimentová

zabývá se teoriemi a metodami sociální práce se zaměřením na individuální práci případovou, sociální prací s klienty se zdravotním postižením a problematikou vzdělávání stávajících sociálních pracovníků. Vyučuje kurzy Sociální práce, Andragogické praxe a Sociální politiky.

…a mnozí další