Rozmýšlíš, kam dál po maturitě?

Studuj na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Česku – vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes se olomoucká univerzita řadí mezi špičky českého vysokého školství a v mezinárodních srovnáních je opakovaně zařazována do prestižního seznamu 500 nejkvalitnějších univerzit světa. Tvoří ji osm fakult.

Filozofická fakulta je největší fakultou univerzity. Jednadvacet kateder nabízí více než šest stovek kombinací humanitních, sociálních, lingvistických
a uměnovědných oborů. Mezi základní principy filozofické fakulty patří adekvátní náročnost studia, liberálnost při volbě a rozvržení studijního plánu, osobní přístup ke studentům a rozvíjení jejich individuálních schopností. Podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. Chce vytvářet otevřený prostor pro diskuzi
a vybízet ke kreativnímu myšlení. Vedení fakulty usiluje o to, aby každý student alespoň jednou za dobu svého studia vyjel na zahraniční studijní pobyt.

Univerzitní město

Jsou města, která navštívíš a vzpomínky na ně zmizí do pár týdnů. Je pár destinací, kam se člověk rád vrací. A pak jsou místa, která ti během okamžiku učarují a nepustí tě.
Taková je Olomouc. Uchvátí tě nejen svou neopakovatelnou atmosférou.
V Olomouci jsi to ty, kdo určuje, jak a kam plyne čas. Ne nadarmo se o ní mluví jako
o univerzitním městě nebo českém Oxfordu. Vždyť kulisy druhé největší památkové rezervace u nás jsou domovem pro více než 23 000 studentů z celého světa.

Prestižní cestovatelský průvodce Lonely Planet Olomouc již dva roky za sebou zařadil mezi deset míst, která v Evropě stojí za návštěvu. Parky, kavárny a tajemná zákoutí, divadla, roztodivné hudební kluby i rozmanitá sportoviště… to vše budeš mít na dosah ruky. K tomu připočti hudební, divadelní či filmové festivaly jako  Academia film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, V září – festival světla, Majáles nebo Divadelní Flora a máš jistotu, že i když po pár letech studia Olomouc opustíš, ona neopustí tebe a budeš se sem vždy rád/a vracet.

Jednou z předností života a studia v Olomouci je nepřeberné množství možností, jak se aktivně zapojit do kulturního, sportovního a společenského dění. Dvě desítky studentských organizací nebo jen party nadšenců se podílejí na téměř každé akci probíhající ve městě (od mezinárodních filmových festivalů přes sportovní akce až po konference o podnikání). Praktické zkušenosti do života tak můžeš získat i ty. Studentské aktivity navíc bohatě podporuje i samotná univerzita a město, takže proč nepřijít s vlastní iniciativou?

Nabídka studijních oborů

Vyučujeme desítky oborů, které lze téměř libovolně kombinovat – buď navzájem, nebo společně s obory ostatních fakult UP. Co který z nich obnáší, jaké otevírá kariérní možnosti a jaké má požadavky pro přijetí? Vyber si obor, který tě zajímá, a zjisti o něm vše potřebné.

Filologické:

Společenskovědné

a humanitní:

Uměnovědné:

Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci je tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na olomoucké univerzitě. Využijte příležitosti prohlédnout si místo svého budoucího studia na vlastní oči a zjistit si informace z první ruky. Na den otevřených dveří se vždy dlouhodobě připravujeme a snažíme se poskytnout návštěvníkům kompletní informační servis. K tomu slouží především informační bloky. Zde zástupci vedení fakulty poskytují informace o podmínkách studia, náležitostech elektronické přihlášky a přijímacím řízení. Jsme samozřejmě připraveni zodpovídat i veškeré dotazy. Na každé fakultní budově bude možné získat také propagační a informační materiály.

 

Příští den otevřených dveří Filozofické fakulty UP v Olomouci se koná 20. ledna 2018 od 9.00 do 14.00 hodin. V průběhu dne se uskuteční 2 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou paralelně na dvou místech fakulty:

na Křížkovského 12, v místnosti 2.03 (2. poschodí) v těchto časech:

informační blok:     10:00 – 10:45

informační blok:     11:30 – 12:15

na Třídě Svobody 26, v aule 2.31 (2. poschodí) v těchto časech:

1. informační blok:     10:00 – 10:45

2. informační blok:     11:30 – 12:15

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují.

Studijní referentky budou k dispozici na výše uvedených místech a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech a oborech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením.

 

Testy SPF nanečisto

Na základě pozitivních ohlasů a zájmu uchazečů z loňského roku nabízí FF i letos v průběhu DOD dne 20. 1. 2018 možnost vyzkoušet si nanečisto napsat test předpokladů ke studiu na FF UP, který se používá v rámci přijímacích zkoušek.

Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování, výsledky pak uchazeči naleznou na této webové stránce od 24. 1. 2018.

Testování proběhne v prostorách fakulty na Konviktu, Univerzitní 3, místnost AM. Testování proběhne v 9:00, 10:30, 12:00 a ve 13:30 hodin, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit vždy 15 minut před zahájením testování. Kapacita místnosti je omezena (max. 100 osob).

 

Tip: stáhněte si aplikaci ke Dnům otevřených dveří UP pro mobily s Androidem - s kompletním programem, jízdním řádem okružního autobusu a interaktivní mapou univerzitních budov.

Studenti ze Slovenska

Ne každý to ví, ale slovenští studenti mohou  na českých veřejných vysokých školách studovat zdarma, za stejných podmínek jako občané ČR. Na Filozofické fakultě UP toho mnoho studentů ze SR
využívá a naše univerzita vítá všechny talentované uchazeče bez ohledu na mateřský jazyk. Hlavním výukovým jazykem je u nás
sice čeština, ale s malou výjimkou překladatelských oborů není problém ve slovenštině komunikovat, ani v ní psát a odevzdávat seminární a diplomové práce.

Olomouc je navíc nejen centrem vzdělávání, ale i významným dopravním uzlem, který protínají mezinárodní rychlíkové spoje. Vlakem se k nám tedy pohodlně dostanete jen za dvě a půl hodiny
z Bratislavy, nebo tři hodiny ze Žiliny.  Za rozumných šest hodin k nám můžete bez jediného přestupu dojet až z Košic.